De bel voor de laatste ronde

mei 31, 2016

Op 4 juni 2016 moeten we de sleutel inleveren !!

We hebben zo nog het een en ander te doen.

Het huisje en de keukenkastjes zijn inmiddels leeg.

Er is al het een en ander afgevoerd richting de Kringloop in Rijswijk en naar de vuilstort.

Dit is het ‘To do’ lijstje
– brievenbus verwijderen,
– Lamp boven tuindeur en bordje ‘Paradijs’ verwijderen,
– steekkarretje afvoeren
– teiltje afvoeren
– groen net en gaas wat plastic en rietenmanden in de kas verwijderen,
– 2 regentonnen verwijderen,
– 2 lampen aan de buitenkant van het huisje verwijderen.
Een en ander  moet dus nog gebeuren voordat we zaterdag 4 juni 2016 de sleutels komen inleveren.
Aankomende zaterdag 4 juni 2016 zitten er bestuursleden vanaf ongeveer 10:30 uur tot 12:30 uur in de blauwe luiken (kantine of kantoor)
Aldaar leveren we de sleutels in en ondertekenen we een formulier zodat we niet meer aansprakelijk zijn voor de tuin.

Bordje en lamp verwijderen

GE DIGITAL CAMERA Lampjes verwijderen

GE DIGITAL CAMERA

GE DIGITAL CAMERA

Regentonnen verwijderen

GE DIGITAL CAMERA

Huisje is reeds leeg
IMG_1285 IMG_1287 IMG_1284

Kas is reeds leeg
IMG_1288

1e lading troep naar de vuilstort
IMG_1291

Stenen en tegels zijn opgestapeld

GE DIGITAL CAMERA

GE DIGITAL CAMERA

Nog af te voeren

GE DIGITAL CAMERA

GE DIGITAL CAMERA

Advertenties

Wandeling op het TOG complex 31.05.2016

mei 31, 2016
GE DIGITAL CAMERA

GE DIGITAL CAMERA

GE DIGITAL CAMERA

GE DIGITAL CAMERA

GE DIGITAL CAMERA

GE DIGITAL CAMERA

GE DIGITAL CAMERA

GE DIGITAL CAMERA

GE DIGITAL CAMERA

GE DIGITAL CAMERA

GE DIGITAL CAMERA

GE DIGITAL CAMERA

GE DIGITAL CAMERA

GE DIGITAL CAMERA

GE DIGITAL CAMERA

GE DIGITAL CAMERA


Voortgang omgeving TOG complex 28.05.2016

mei 29, 2016

Het terrein rondom de tuintjes wordt bouwrijp gemaakt.

Op uiterlijk 1 juli 2016 wordt het huidige complex aan de Ockenburgertientweg overgedragen aan de gemeente Rijswijk.

Daarna volgt dan het bouwrijp maken van het terrein van volkstuinvereninging  T.O.G.

GE DIGITAL CAMERA

GE DIGITAL CAMERA

GE DIGITAL CAMERA

GE DIGITAL CAMERA

GE DIGITAL CAMERA

GE DIGITAL CAMERA

GE DIGITAL CAMERA

GE DIGITAL CAMERA

GE DIGITAL CAMERA

GE DIGITAL CAMERA

 


De opleveringsdeadline is 01.06.2016

mei 23, 2016

GE DIGITAL CAMERA

Overdracht

Op uiterlijk 1 juli 2016 wordt ons huidige complex aan de Ockenburgertientweg overgedragen aan de gemeente Rijswijk.

Om het bestuur en alle vrijwilligers die bereid zijn mee te helpen de tijd te geven het complex op 30 juni 2016 goed op te kunnen leveren (op alle gemeenschappelijke locaties zoals de kantine, loods, kantoor e.d.), is er in de laatste ledenvergadering medegedeeld dat alle tuinleden voor 1 juni 2016 het complex moeten hebben verlaten.

We zijn druk bezig dus !!!!

GE DIGITAL CAMERA

13237650_1278574758838733_5171976199154059416_n 13237666_1278574732172069_2204874259666488068_n 13263752_1278567252172817_5873492069724629176_n (1) 13267831_1278574762172066_4222978590749217935_n

GE DIGITAL CAMERA

GE DIGITAL CAMERA

GE DIGITAL CAMERA

GE DIGITAL CAMERA

Hoe gaat dit dan te werk?

Vanaf heden kunt u via de e-mail (totonsgenoegen@gmail.com) aangeven dat u uw tuin volledig heeft leeggemaakt.
Heeft u geen e-mail dan kunt u dit bekend maken aan een van onze bestuursleden door dit schriftelijk mede te delen en deze mededeling te deponeren in de brievenbus van onze bestuursleden, te weten op tuin nummer 152 en 159 (pad 4) en 132 (pad 5).

Hieronder volgen de criteria waaraan minimaal aan moet zijn voldaan.

  1. Alle losse spullen in het huisje, kas en op de tuin dienen te zijn verwijderd.
  2. Alle vloerbedekkingen zoals laminaat, vinyl e.d. moeten zijn verwijderd.
  3. Alle gordijnen, roedes, los staande kastjes e.d. moeten zijn verwijderd.
  4. Zonwering moet zijn verwijderd.
  5. Brievenbus moet zijn verwijderd!

Wat mag vooralsnog wel blijven staan ?

  1. Huisje, kas, planten, bomen, pergola’s, schuttingen, hekwerken en stenen straattegels.

Iedere keer als er minimaal 10 tuinen zijn opgezegd zal het bestuur deze gaan controleren.
Ook komt er iemand van de gemeente Rijswijk langs om te kijken of het allemaal aan de eisen voldoet.
Als uw tuin aan de eerdergenoemde criteria voldoet krijgt u een formulier dat zowel u als een van de bestuursleden moeten ondertekenen waaruit blijkt dat u de tuin heeft opgeleverd en dat het bestuur akkoord gaat met de oplevering. Daarbij dient u dan alle tuinsleutels (voor zover aanwezig van huisje, kas, toegangshek en toilet) in te leveren zodat u niet meer aansprakelijk bent voor uw tuin. Voldoet u tuin niet aan de genoemde criteria wordt u alsnog in de gelegenheid gesteld uw tuin op juiste wijze op te leveren.
Het bestuur behoudt zich voor om wijzigingen (die de gemeente Rijswijk ons oplegt) door te voeren zonder raadpleging van alle leden, waarbij wel in acht zal worden genomen dat deze eventueel gewijzigde regels op tijd aan de leden worden mede gedeeld.

Pas als het hele complex is overgedragen zal er worden overgegaan tot uitbetaling van het restantbedrag aan alle leden minus de eventuele geldsom die u de vereniging nog verschuldigd bent zoals bijvoorbeeld achterstallige betalingen van contributie en/of huurpenningen, het bestellen van o.a. zand en zandbedden ten behoeve van het nieuwe complex etc.
Bij oplevering zal er nogmaals een check zijn of uw giro/banknummer nog klopt.

Aldus het bestuur van de Volkstuindersvereniging Tot Ons Genoegen.

De ontwikkelingen van ons nieuwe tuinenpark aan de Eikelenburglaan gaan momenteel hard.
Er zijn al meerdere tuinhuisjes en kassen geplaatst. De grond is afgegraven en vervangen door verse grond met compost. En inmiddels is dit ook gefreesd. De nieuwe kantine vliegt de grond uit. Zie hieronder voor een paar foto’s.

Klik hier voor de verdeling van de tuinen
Klik hier voor plattegronden

Kijk op de pagina Locatie Eikelenburg  voor de laatste stand van zaken. Ook zijn hier onder aan de pagina meerdere foto’s van de voortgang te zien.

Op de pagina Fotos  zijn diverse fotoalbums te bekijken van zowel het nieuwe tuinenpark als van het huidige terrein aan de Ockenburgertientweg.

Onder Over Ons kunt u meer lezen over onze vereniging.

Het Bestuur Volkstuinvereniging Tot Ons Genoegen.

Kijk ook op de website van de AVVN